Automation

Vi tillverkar, platsmonterar och programmerar automationsskåp för styrning av maskiner inom vitt skilda områden Vi utför också felsökning, reparationer och uppgraderingar av befintliga system. Produktionen på verkstaden utgörs till största delen av serietillverkning i någon form. Vi tar fram lösningar, på egen hand eller tillsammans med dig som kund, som passar för just den produkt som efterfrågas. De elskåp som vi tillverkar kan vara allt från enkla vägghängda skåp till mera omfattande hopmonterade skåp flera meter breda för golvmontage. Innehållet i elskåpen är också av stor variation. Allt från enkla motorstarter till mera avancerade servolösningar.

Tomas Gustavsson Styrkonstruktion
Robert Lagerquist Styrkonstruktion
Niklas Sandberg Styrkonstruktion
Andreas Råvik Styrkonstruktion
Magnus Erlandsson Styrkonstruktion
Jonas Aronsson Styrkonstruktion