Våra tjänster

Vi är ett väletablerat teknologiskt och innovativt företag inom industriell styrteknik för automationslösningar. Våra kunder är lokala företag och ledande Europeiska företag inom fordons-, verkstads- och processindustrin. Våra framgångar på marknaden kan sammanfattas i orden kvalitet och tradition. Vi har kompetens, erfarenhet och resurser.
Vi finns i Vaggeryd och har tillgång till lokaler och kompetenta resurser/samarbetspartner att växa med om så skulle behövas. Våra tjänster anpassas alltid i nära samarbete med kunden. Vi erbjuder allt från unika och skräddarsydda projekt utifrån kundens egna underlag till standardiserade systemlösningar för process- och maskinstyrningar, där samarbetet kan sträcka sig över stora serier och långa perioder.