Våra tjänster

Vi är ett väletablerat, teknologiskt och innovativt företag inom industriell styrteknik för automationslösningar och fastigheter. Våra kunder är både lokala företag och ledande svenska företag inom samtliga bygg- och industrisektorer.
Våra framgångar på marknaden kan sammanfattas i orden kvalitet och tradition. Vi har kompetens, erfarenhet och resurser. Vi använder bara material från de stora och världsledande leverantörerna.
Vi har även ett starkt samarbete med skolor, gymnasium och högskolor i närområdet.