tjanst

Programmering/Styrsystem
CNC
Interpolerande axlar
Avancerade bearbetningsmaskiner

Servo/Motion Controller
Synkroniserade axlar, kontrollerade rörelser
Rörelser med återkoppling (hastighet, positionering och last)

Automation (Modullära PLC)
Avancerade bansystem, förpackningsmaskiner mm

Micro automation (kompakta PLC)
Pumpar, fläktar, portstyrningar, små bansystem mm

Fastighets automation (KNX EIB)
Projektering, Programmering, Drifttagning, Service

Tillbaka till tjänster!

bsf